Mediation

Conflicten zijn een bron van ergernis en kosten veel geld en energie. Mediation is een manier om mensen weer met elkaar in gesprek te laten komen.

De belangrijkste kenmerken van mediation zijn dat partijen op basis van vrijwilligheid deelnemen aan de mediation en dat zij zelf bepalen welke zaken zij belangrijk vinden om te bespreken.  Dat is de kracht van mediation. Er wordt naar een voor hen werkbare oplossing toegewerkt.

Als u mij als mediator wilt inschakelen dan zal ik eerst door middel van een kosteloze intake met u kennismaken. U kunt dan beslissen of ik de juiste persoon ben om u in het mediationproces te begeleiden.

In de mediationovereenkomst worden afspraken vastgelegd met betrekking tot o.a. geheimhouding, tarief en omvang dienstverlening. In de meeste gevallen bestaat een mediationtraject uit 3 tot 5 sessies van 1,5 tot 2 uur, afhankelijk van wat besproken en geregeld moet worden.

De locatie van de mediation wordt in onderling overleg afgesproken. Dat kan bij u thuis zijn, maar ook op een neutrale locatie bij u in de buurt is een mogelijkheid

De kosten van een mediation worden over het algemeen gedeeld door beide partijen. In het geval het om een arbeidsconflict gaat is het gangbaar dat de werkgever (een gedeelte van) de kosten draagt. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen door het invullen van het contactformulier of bel 06-24496459.

TOP